Moderna soseska vrstnih hiš

Sodobna lesena novogradnja petih vrstnih hiš na lepi lokaciji v Šenčurju nudi visoko kvaliteto bivanja in funkcionalno zasnovo. Izbor kvalitetne masivne lesene gradnje omogoča, da se narava približa vse do bivalnih prostorov. Alfa Natura je uveljavljen proizvajalec sodobnih lesenih objektov, katerih gradnja temelji na križno lepljenih lesenih ploščah, prevzeto iz angleške kratice CLT (cross laminated timber).

 

 

 

Les je eden izmed najstarejših gradbenih materialov, ki je v zadnjih letih z razvojem CLT tehnologije gradnje doživel nov preporod. Lesena gradnja postaja zaradi pozitivnih konstrukcijskih lastnosti, energetske varčnost, prijaznosti do okolja in udobnega bivanja nov standard po vsem svetu.

Zaradi samega ekološkega vidika, dostopnosti in tehničnih lastnosti pa so arhitekti tehnologijo gradnje s CLT hitro posvojili ter v njej prepoznali priložnost za še bolj drzno arhitekturno izražanje, kar je vidno tudi v večno moderni zasnovi novogradnje v Šenčurju.

 

 

     • PREMIŠLJENA IN RACIONALNA ZASNOVA

     

     • NARAVNI MATERIALI

     

     • MODERNA ARHITEKTURA

     

     • ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE

     

     • KVALITETNA IZVEDBA

     

     • VELIKE STEKLENE POVRŠINE

  Sodobna lesena novogradnja

Podjetje Alfa Natura je bilo ustanovljeno leta 2011, ko na slovenskem tržišču še ni bilo ponudnika celostnih storitev gradnje s CLT tehnologijo. Takrat pogumna odločitev se je izkazala za korak v pravo smer. V zadnjih letih se je sodobna lesena gradnja iz marginalne tehnologije prelevila v trend prihodnosti. Pri Alfa Naturi bogate izkušnje združujejo z vrhunskim znanjem projektiranja in gradnje z lesom.

Podjetje Alfa Natura prav tako aktivno sodeluje pri tehničnih rešitvah in detajlih. Ponosni smo, da družinske hiše in javni objekti Alfa Natura ne glede na to, ali smo jih zasnovali sami ali v sodelovanju z drugimi arhitekti, odražajo naš pristop, kjer je vsaka faza enako pomembna ‒ od ideje, pridobitve gradbenega dovoljenja in načrtovanja, do izvedbe objekta, iskanja rešitev pri detajlih in predaje objekta naročniku.

CLT je kratica za gradbeni material oz. leseni polizdelek – križno lepljeno ploščo.

Izvedba objektov v CLT tehnologiji predstavlja trenutno najvišji standard lesene montažne gradnje. Vsi nosilni konstrukcijski elementi so izrisani v 3D tehniki in vnaprej izdelani v tovarni. Potresna in požarna varnost sta bistveno večji kot pri klasičnih skeletnih ali okvirnih sistemih lesene montažne gradnje.

Poleg tega CLT tehnologija omogoča bistveno višje objekte, kar je tudi glavni razlog za porast uporabe CLT tehnologije po svetu.

Rocco nepremičnine - Hiške na jasi

Kvalietni materiali in vrhunska izvedba za nadstandardno kvaliteto bivanja

 

Objekti bodo temeljeni z armirano-betonsko temeljno ploščo debeline 25cm. Nosilna konstrukcija hiš bo izvedena v montažni leseni gradnji z uporabo prefabriciranih lesenih masivnih križno lepljenih panelov. Posamezni segmenti hiš bodo izvedeni v leseni skeletni gradnji. Pripadajoči nadstreški bodo grajeni kot prefabricirane jeklene konstrukcije.

Vsi objekti bodo nadkriti z ravno, sodobno oblikovano streho z minimalnim naklonom, ki omogoča nemoteno odvodnjavanje meteornih voda. Kot strešna kritina bo uporabljena vrhunska tehnologija, torej najboljše kar ponuja trg: polno lepljena EPDM guma, na primer proizvajalca Firestone. Deli streh objektov Hiša 1, 3 in 5 bodo izvedeni kot pohodne terase, preostale strehe bodo pohodne le za namen vzdrževanja.

 

 

 • Fasada objektov bo izvedena v tankoslojnem fasadnem ometu bele oziroma svetlo-sive barve. Posamezni segmenti fasad ob vhodu v objekt ter na podobno izpostavljenih mestih bodo obdani v leseno oblogo. Jeklena konstrukcija nadstreškov bo vidna, posamezni zaprti segmenti nadstreškov pa bodo zaključeni s perforirano pločevino.

 

 • Predvidena je vgradnja lesenih visokokvalitetnih oken s troslojno zasteklitvijo ustrezne toplotne prevodnosti. Okenski okvirji bodo naravne barve. Zasteklitve bodo opremljene z zunanjimi žaluzijami, ki bodo v poletnem času preprečevale prekomerno segrevanje bivalnih prostorov.

 

 • Notranji prostori in stopnice bodo tlakovani z masivnim parketom v naravnem barvnem tonu. Tla mokrih prostorov bodo izvedena s keramično oblogo.

Posamezne enote

Preberi več